• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба запрошує у свою команду директора Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення
опубліковано 16 квітня 2024 року о 17:24

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − директора Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення 


Загальні умови

Посадові обов’язки

Безпосереднє здійснення керівництва діяльністю Департаменту:

спрямування діяльності Департаменту, організація планування роботи Департаменту та забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, визначення порядку роботи Департаменту, персональна відповідальність та звітування перед Головою Нацсоцслужби та заступником Голови Нацсоцслужби, відповідно до розподілу обов’язків, про виконання завдань, покладених на Департамент;

забезпечення виконання Департаментом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з питань, що належать до компетенції Департаменту, доручень (завдань) Голови Нацсоцслужби або його заступника, визначених наказами, протокольними дорученнями нарад, планами роботи тощо;

визначення розподілу обов’язків між працівниками Департаменту, координація, контроль та оцінювання їх діяльності і ділових якостей при виконанні посадових обов’язків, організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції Департаменту, розгляд кореспонденції, яка надходить до Департаменту, визначення відповідальних виконавців з її опрацювання;

внесення Голові Нацсоцслужби пропозицій про призначення, звільнення працівників Департаменту, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, дострокове присвоєння рангів державних службовців, підвищення їх компетентності;

забезпечення додержання працівниками Департаменту вимог законодавства України про державну службу та з питань запобігання корупції, правил етичної поведінки державних службовців, виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, правил внутрішнього службового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки

Координація проведення планових/позапланових заходів державного контролю у сфері надання соціальних послуг

Координація проведення планових/позапланових заходів державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, за використанням коштів державного бюджету, виділених для надання соціальної підтримки

Забезпечення методичного супроводу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг, надання соціальної підтримки

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з питань: надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи; соціальної підтримки сім’ї, соціального захисту бездомних осіб; соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання; соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій; соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби; моніторингу даних щодо гуманітарної допомоги

Забезпечення аналітичної роботи за результатами реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

Розгляд документів з грифом «Для службового користування», звернень та запитів громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, депутатських звернень і запитів, виконання доручень Кабінету Міністрів України, керівництва Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу.

Проведення особистого прийому громадян.

Взяття участі у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних актів та розпорядчих документів Нацсоцслужби, розгляд проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що надійшли до Нацсоцслужби для погодження з питань, які належать до компетенції Департаменту, підготовка письмових висновків та зауважень до них

Підписання листів з питань, що належать до повноважень Департаменту, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву Нацсоцслужби, доповідних і службових записок, довідок, документів інформаційного, довідкового, аналітичного характеру; візування документів з питань, що належать до повноважень Департаменту, що подаються Голові Нацсоцслужби, його заступникам

Виконання інших завдань та доручень Голови Нацсоцслужби та його заступників, відповідно до розподілу обов’язків, в межах компетенції Департаменту

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 32 337,00 грн

(класифікаційний код посади 7-ІV-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 18 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Стратегічне управління

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін;

оцінка ефективності на корегування планів

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux