• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду завідувача сектору обліку, аналізу та моніторингу соціальних виплат та соціальних послуг
опубліковано 16 квітня 2024 року о 17:26

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − завідувача сектору обліку, аналізу та моніторингу соціальних виплат та соціальних послуг Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення 


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення безпосередного керівництва діяльністю сектору з урахуванням Положення про сектор, рішень нарад та інших організаційно-розпорядчих документів, доручень керівництва Департаменту:

організація планування роботи сектору та забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, визначення порядку роботи сектору та безпосереднє підпорядкування та звітування директору Департаменту про виконання завдань, покладених на сектор;

забезпечення роботи сектору згідно з планом роботи Нацсоцслужби, організація виконання Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань функціонування Нацсоцслужби та здійснення контролю за їх реалізацією;

визначення розподілу обов’язків між працівниками сектору, розгляд кореспонденції, яка надходить до сектор, визначення відповідальних виконавців з її опрацювання

Визначення основних напрямів, характеру роботи сектору відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про сектор, координація його діяльності; регулювання роботи сектору щодо його ефективної взаємодії з відповідними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції сектору

Забезпечення в межах компетенції сектору аналітичної роботи за результатами реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань:

надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи;

соціальної підтримки сім’ї, соціального захисту бездомних осіб;

соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання;

соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби;

моніторингу даних щодо гуманітарної допомоги

Забезпечення підготовки самостійно або з іншими структурними підрозділами Департаменту для подання керівництву Нацсоцслужби, Мінсоцполітики узагальнених звітів, інформаційних та аналітичних матеріалів, матеріалів перевірок з питань, що належать до компетенції сектору

Координація проведення у порядку, встановленому Мінсоцполітики, моніторингу відомостей щодо отримання гуманітарної допомоги та її розподілу, перевірки відповідність звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, поданих до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, вимогам законодавства, зокрема щодо своєчасності їх подання, повноти відображеної у звітах інформації, наявності або відсутності порушень законодавства щодо розподілу гуманітарної допомоги, а також аналізує звіти у частині відповідності інформації про категорії розподілених товарів та їх кількість інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, зазначеній в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги

Забезпечення в межах компетенції сектору аналітичної та організаційної роботи з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, соціальні послуги)

Підготовка в межах компетенції виконання покладених на сектор завдань, пропозицій щодо заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності Нацсоцслужби та її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління

Розгляд документів з грифом «Для службового користування», звернень та запитів громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, депутатських звернень і запитів, виконання доручень Кабінету Міністрів України, керівництва Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції сектору

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності сектору та територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції сектору

Подання керівництву Департаменту узагальнених звітів, аналітичних матеріалів, матеріалів перевірок з питань, що належать до компетенції сектору; здійснення інших повноважень, визначених законом

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 330,00 грн

(класифікаційний код посади 9-VІ-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 18 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у ïx професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux