• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба запрошує у свою команду начальника відділу розгляду звернень громадян
опубліковано 10 травня 2024 року о 16:50

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − начальника відділу розгляду звернень громадян Управління організаційного забезпечення та розгляду звернень громадян Національної соціальної сервісної служби України


Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Забезпечує контроль та організацію роботи Відділу щодо:

- обліку, попереднього розгляду вхідних письмових звернень громадян, запитів на публічну інформацію, які надійшли до Нацсоцслужби поштою, передані громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, електронних звернень, направлених з використанням мережі Інтернет на офіційну електронну поштову скриньку info@nssu.gov.ua, засобів електронного зв'язку, а також звернення громадян, що надійшли через народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- встановлення контролю за їх виконанням;

- вчасного подання їх на розгляд керівництву Нацсоцслужби та передачі документів у самостійні структурні підрозділи апарату Нацсоцслужби на виконання, у відповідності з резолюцією керівництва Нацсоцслужби;

- забезпечення додержання працівниками Відділу виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, Правил внутрішнього службового розпорядку Нацсоцслужби.

2) Забезпечує керівництво та організацію роботи Відділу щодо попереднього розгляду та реєстрації вхідних звернень громадян, які надходять від ДУ «Урядовий контактний центр» та встановлення контролю за їх виконанням.

3) Здійснює поточний контроль та моніторинг стану виконавської дисципліни у Нацсоцслужбі за дотриманням законодавства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію зареєстрованих Відділом, за своєчасним розглядом пропозицій, заяв, скарг громадян, які надійшли до Нацсоцслужби і направлені за дорученням керівництва Нацсоцслужби для виконання самостійним структурним підрозділам апарату Нацсоцслужби.

4) Здійснює підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів Нацсоцслужби з питань виконавської дисципліни щодо стану роботи із зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію в Нацсоцслужбі.

5) Забезпечує контроль та організацію роботи під час надсилання в установленому порядку звернень громадян з питань, вирішення яких відноситься до компетенції інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, для розгляду за належністю з повідомленням про це громадян, які подали звернення.

6) Організовує роботу Відділу та приймає участь у проведені особистого прийому громадян керівництвом та керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Нацсоцслужби, аналізує та контролює в межах повноважень Відділу щодо розгляду і вирішення питань, порушених громадянами під час його проведення.

7) Забезпечує організацію роботи («гарячої») телефонної лінії Нацсоцслужби.

8) Організовує роботу з розробки проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Нацсоцслужби, що належать до компетенції Відділу.

9) Виконує завдання визначені керівництвом Віділу до:

актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, листів інших кореспондентів, у тому числі з грифом «Для службового користування»;

наказів (доручень) керівництва Нацсоцслужби видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною 6 статті 9 Закону України «Про державну службу».

10) Виконує інші завдання, передбачені законодавством України та визначені Положенням про Відділ з метою реалізації основних завдань та функцій Відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 18 771,00 грн

(класифікаційний код посади 8-VІ-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 15 травня 2024 року до 13:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
-сприяння всебічному розвитку особистості.

2.

Прийняття 

ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Комунікація та взаємодія

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Делегування завдань

- уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
- здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

5.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації

6.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів

7.

Багатозадачність

- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх

8.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

9.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур

10.

Стресостійкість

- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
- оптимізм

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»; Закону України «Про звернення громадян»; Закону України «Про публічну інформацію».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux