• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду завідувача Сектору юридичного забезпечення
опубліковано 05 квітня 2024 року о 17:47

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − завідувача Сектору юридичного забезпечення


Загальні умови

Посадові обов’язки

Безпосереднє здійснення керівництва діяльністю Сектору: організація планування роботи Сектору та забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, визначення порядку роботи Сектору, персональна відповідальність та звітування перед Головою Нацсоцслужби про виконання завдань, покладених на Сектор;

забезпечення виконання Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів Українита інших нормативно-правових актів з питань функціонування Нацсоцслужбита здійснення контролю за їх реалізацією;

визначення розподілу обов`язків між працівниками Сектору, розгляд кореспонденції, яка надходить до Сектору, визначення відповідальних виконавців з її опрацювання;

забезпечення представництва інтересів Нацсоцслужби в судових, правоохоронних та інших органах державної влади і органів місцевого самоврядування.

Розроблення та участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, а також розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, та підготовка пропозицій до них;

перегляд разом зі структурними підрозділами Нацсоцслужби нормативно-правових актів, а також інших документів з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, у тому числі інформування Голови про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що витратили чинність, або скасування.

Разом із заінтересованими структурними підрозділами Нацсоцслужби узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Нацсоцслужби, організація роботи з підготовки пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд Голови для вирішення питанння щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та внесення в порядку законодавчої ініціативи до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

Перевірка відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис Голові Нацсоцслужби;

проведення антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи проектів наказів, які підлягають державній реєстрації, підготовлених структурними підрозділами Нацсоцслужби, та підготовка за їх розультатами висновків за встановленою формою;

участь у проведенні антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Нацсоцслужби, які підлягають державній реєстрації, та підготовка за її результатом висновку;

внесення Голові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мінюстом.

Організація роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), меморандумів, участь у їх підготовці, погодженні (візуванні) та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав та інтересів Нацсоцслужби;

участь разом із заінтересованими структурними підрозділами в аналізі результатів господарської діяльності Нацсоцслужби, вивченні умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

участь у здійсненні аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризації дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Нацсоцслужбою;

організація роботи щодо підготовки висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків;

надання пропозицій щодо притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду.

Організація претензійної, позовної роботи, забезпечення контролю за її проведенням; забезпечення в установленому порядку представництва (самопредставництво) інтересів Нацсоцслужби в судах та інших державних органах.

Розгляд документів з грифом «Для службового користування», організація підготовки проектів документів за результатами розгляду звернень громадян, підприєхмств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запитівна інформацію, наданні іншої інформації з питань, віднесених до компетенції Сектору, якщо ці відповіді містять нормативно-правові положення, або за дорученням Голови самостійно надає на них відповіді.

Роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультації з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби; організація роботи щодо правильного застосування законодавства в Нацсоцслужбі та її територіальних органах, у представленні інтересів Нацсоцслужби у судових органах.

Погодження (візування) підготовлених структурними підрозділами Нацсоцслужби проектів відповідей на запити, що надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, та відповідей на листи, пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, що входять до компетенції Нацсоцслужби, якщо ці відповіді містять нормативно-правові положення.

Методичне керівництво правовою роботою в Нацсоцслужбі та її територіальних органах, перевірка стану правової роботи та подання на розгляд Голові пропозицій щодо її поліпшення та усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Нацсоцслужби, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Сектору;.

здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Нацсоцслужби;

проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи через засоби масової інформації з питань, що належать до компетенції Сектору;

здійснення інших повноважень, визначених законодавством про державну службу та Положенням про Нацсоцслужбу

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 30 797,00 грн

(класифікаційний код посади 19-V-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 09 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизувати великий масив інформації,

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Аналітичні здібності

 

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

4.

Обґрунтування 

власної позиції

- здатність правильно розставляти акценти та аргументувати позицію;

- вміння правильно формулювати тези;

- вміння використовувати прийоми, методи порівняння i узагальнення, доведення аргументів прикладами

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux