• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду заступника начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби у Запорізькій області
опубліковано 24 квітня 2024 року о 10:34

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − заступника начальника Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Запорізькій області – начальника відділу здійснення державного контролю у сфері соціального захисту населення

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Виконує обов'язки начальника Головного управління у разі його відсутності відповідно до наказу начальника Головного управління за погодженням з Головою Нацсоцслужби. Здійснює підготовку пропозицій щодо планування та пріоритетних напрямів роботи Головного управління спільно з керівником сектору та забезпечення їх виконання.

Координує, контролює здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань узагальнення звітів, аналітичних матеріалів, матеріалів перевірок з питань, що належать до повноважень Головного управління, результатів оцінювання якості надання соціальних послуг.

Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства під час встановлення статусу та надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, зокрема шляхом проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи; за правомірністю прийняття (скасування) рішень про надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських об'єднанням осіб з інвалідністю у вигляді визначених законодавством пільг з оподаткування, доцільність надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позик, ведуть облік надання такої допомоги та здійснюють контроль за її використанням.

Забезпечує проведення та облік заходів державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей.

З питань здійснення державного контролю у сфері соціального захисту населення:

здійснює планові та позапланові перевірки, моніторинги місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів, що надають соціальні послуги;

проводить заходи контролю, в тому числі, центрів надання адміністративних послуг, у разі надходження інформації про можливі порушення порядку та строків надання адміністративних послуг соціального характеру;

проводить заходи контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених для надання соціальної підтримки, зокрема під час проведення перерахунку її розмірів у разі встановлення фактів надмірної виплати коштів або надання її з порушенням законодавства;

бере участь за дорученням Нацсоцслужби у перевірці обґрунтованості прийнятих рішень уповноваженими органами (регіональними комісіями) щодо видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

використовує результати верифікації достовірності інформації, поданої фізичними особами для призначення соціальної підтримки, перевіряють достовірність інформації про отримувачів соціальної підтримки та правильність нарахування допомоги з урахуванням ступеня ризику наявності порушень;

проводить моніторинг та аналіз порушень законодавства щодо надання соціальної підтримки та дотримання державних стандартів соціальних послуг;

складає акти про проведення заходів державного контролю та моніторингу за результатами проведених заходів контролю, готує звіти за результатами проведених перевірок.

Представляє Головне управління в державних органах, громадських організаціях за дорученням начальника Головного управління.

Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, особам з інвалідністю, бездомним особам, особам з їх числа, іншим соціально вразливим верствам населення.

Забезпечує управління системою соціальної роботи, зокрема, здійснює контроль за заходами соціальної профілактики складних життєвих обставин; аналізує регіональні та місцеві програми в частині задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах; здійснює контроль за діяльністю регіональних центрів соціальних служб, за організацією та проведенням заходів з підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги.

Скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь в організації конференцій, семінарів, нарад, що проводяться Головним управлінням.

Використовує інформаційні системи єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 24 550,00 грн

(класифікаційний код посади 1-ІІ-2).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 28 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Стратегічне управління

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін;

оцінка ефективності на корегування планів

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»;

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux