• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду заступника начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області
опубліковано 24 квітня 2024 року о 10:33

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − заступника начальника Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області – завідувача сектору здійснення державного контролю у сфері захисту прав дітей та дотримання стандартів рівності


Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення у межах повноважень виконання завдань і функцій, покладених на структурні підрозділи Головного управління, щодо:

здійснення заходів державного контролю за дотриманням прав дітей, здійснення державного контролю та моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг (у т.ч. з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);

організації збору та узагальнення інформації щодо управління системою соціальної роботи, надання соціальних послуг, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, волонтерської діяльності та стану дотримання прав дітей на території області

Організація та забезпечення у межах своїх повноважень виконання в ГУ Нацсоцслужби Конституції та Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та інших міністерств з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, наказів Нацсоцслужби та ГУ Нацсоцслужби, доручень голови Нацсоцслужби, судових рішень

Виконання обов’язків начальника ГУ Нацсоцслужби у разі його відсутності; підготовка пропозицій щодо організаційної структури ГУ Нацсоцслужби; забезпечення розроблення проєктів планів роботи ГУ Нацсоцслужби, структурних підрозділів ГУ Нацсоцслужби; контроль за виконанням планів роботи ГУ Нацсоцслужби та покладених на нього завдань, планів роботи структурних підрозділів ГУ Нацсоцслужби, станом усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ГУ Нацсоцслужби

Забезпечення підготовки проєктів положень про самостійні структурні підрозділи ГУ Нацсоцслужби, посадових інструкцій працівників ГУ Нацсоцслужби за відповідними напрямками роботи;

порушення перед начальником ГУ Нацсоцслужби питання щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців структурних підрозділів ГУ Нацсоцслужби;

забезпечення дотримання працівниками ГУ Нацсоцслужби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни

Забезпечення проведення та участь у планових та позапланових заходах державного контролю і моніторингах відповідних об’єктів контролю за відповідними напрямками роботи;

проведення моніторингу та аналізу порушень законодавства щодо надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, щодо дотримання прав дітей тощо;

підготовка узагальнених звітів, інформаційних та аналітичних матеріалів з питань організації та проведення заходів контролю

Підготовка та подання начальнику ГУ Нацсоцслужби пропозицій щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ГУ Нацсоцслужби

Забезпечення в межах своїх повноважень:

реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» та виконання Антикорупційної програми Нацсоцслужби;

внутрішнього контролю та забезпечення його здійснення в ГУ Нацсоцслужби у межах компетенції

Організація взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами, громадськими інституціями, а також забезпечення методичного супроводу їх діяльності з питань, які належать до повноважень ГУ Нацсоцслужби;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, у т.ч. через засоби інформації з питань, що належать до повноважень ГУ Нацсоцслужби.

Здійснення прийому громадян, організація розгляду звернень (запитів) громадян, органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю ГУ Нацсоцслужби, та запитів на отримання публічної інформації;

організація прийому іноземців і проведення роботи з ними (здійснення підготовки програми прийому іноземців, звітів та інформаційних довідок, інформування відповідних органів державної влади)

Забезпечення виконання ГУ Нацсоцслужби інших завдань, передбачених Положення про ГУ Нацсоцслужби та законодавством, виконання інших завдань і доручень начальника ГУ Нацсоцслужби.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 24 550,00 грн

(класифікаційний код посади 1-ІІ-2).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 28 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Стратегічне управління

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін;

оцінка ефективності на корегування планів

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux