• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду заступника директора Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення - начальника відділу державного контролю за наданням соціальних послуг
опубліковано 10 квітня 2024 року о 19:31

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − заступника директора Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення - начальник відділу державного контролю за наданням соціальних послуг


Загальні умови

Посадові обов’язки

Безпосереднє здійснення керівництва діяльністю відділу:

організація планування роботи відділу та забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, визначення порядку роботи відділу та безпосереднє підпорядковання та звітування директору Департаменту про виконання завдань, покладених на відділ;

забезпечення виконання Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань функціонування Нацсоцслужби та здійснення контролю за їх реалізацією;

визначення розподілу обов’язків між працівниками відділу, розгляд кореспонденції, яка надходить до відділу, визначення відповідальних виконавців з її опрацювання.

Визначає основні напрями, характер роботи відділу відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, і координує його діяльність

Координація проведення позапланових заходів державного контролю у разі надходження інформації про можливі порушення порядку та строків надання адміністративних послуг соціального характеру

Координація проведення планових і позапланових заходів державного контролю з питань, що належать до повноважень відділу, територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, щодо дотримання вимог Закону України «Про соціальні послуги», суб’єктів, що надають соціальні послуги

Здійснення функцій щодо організації, координації та контролю за діяльністю територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу, організації їх взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування

Надання територіальним органам Нацсоцслужби практичної допомоги щодо організації роботи, що належить до компетенції відділу, проведення перевірки виконання такої роботи

Координація розробки та подання на затвердження керівництву Нацсоцслужби щорічних планів проведення заходів державного контролю територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, щодо дотримання вимог Закону України «Про соціальні послуги», суб’єктів, що надають соціальні послуги, з питань: дотримання законодавства щодо соціального захисту населення; дотримання вимог Закону України «Про соціальні послуги»; достовірності відомостей, які вплинули на визначення права на соціальну послугу та її обсягу; повноти особових справ отримувачів соціальних послуг та достовірності наявних у них документів; усунення порушень, виявлених під час перевірок; дотримання вимог щодо однакового застосування законодавства під час надання адміністративних послуг соціального характеру; дотримання строків та порядку надання адміністративних послуг соціального характеру

Координація реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з питань: надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи; соціальної підтримки сім’ї, соціального захисту бездомних осіб; соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання

Розгляд документів з грифом «Для службового користування», звернень та запитів громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, депутатських звернень і запитів, виконання доручень Кабінету Міністрів України, керівництва Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу.

Проведення моніторингу та аналізу порушень законодавства щодо дотримання державних стандартів соціальних послуг.

Підготовка аналітичних звітів за результатами проведених перевірок та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності Департаменту та територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу

Виконання інших доручень керівництва

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 30 882,00 грн

(класифікаційний код посади 7-ІV-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 14 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у ïx професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»;

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux