• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду начальника відділу методичного супроводу державного контролю за наданням соціальних послуг
опубліковано 30 квітня 2024 року о 10:32

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − начальника відділу методичного супроводу державного контролю за наданням соціальних послуг Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення Національної соціальної сервісної служби України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Безпосереднє здійснення керівництва діяльністю відділу:

організація планування роботи відділу та забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, визначення порядку роботи відділу та безпосереднє підпорядковуння та звітування директору Департаменту про виконання завдань, покладених на відділ;

забезпечення виконання Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань функціонування Нацсоцслужби та здійснення контролю за їх реалізацією;

визначення розподілу обов’язків між працівниками відділу, розгляд кореспонденції, яка надходить до відділу, визначення відповідальних виконавців з її опрацювання.

Визначає основні напрями, характер роботи Відділу відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, і координує його діяльність

Методичний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг

Забезпечення методичного супроводу під час проведення планових і позапланових заходів державного контролю з питань, що належать до повноважень відділу, територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, щодо дотримання вимог Закону України «Про соціальні послуги», суб’єктів, що надають соціальні послуги

Забезпечення методичного супроводу під час проведення позапланових заходів державного контролю у разі надходження інформації про можливі порушення порядку та строків надання адміністративних послуг соціального характеру

Забезпечення методичного супроводу під час проведення моніторингу та аналіз порушень законодавства щодо дотримання державних стандартів соціальних послуг

Забезпечення методичного супроводу під час реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з питань: надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи; соціальної підтримки сім’ї, соціального захисту бездомних осіб; соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання

Забезпечує методичний супровід з питань соціальної роботи і надання соціальних послуг здійснює управління системою соціальної роботи та надання соціальних послуг, зокрема:

готує для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення соціальної роботи та надання соціальних послуг за результатами, зокрема, аналізу звітності виконання регіональних і місцевих програм;

забезпечує методичний супровід діяльності місцевих держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, суб’єктів, що надають соціальні послуги, з питань організації надання соціальних послуг сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомним особам, а також особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарання (далі - звільнені особи), іншим соціально вразливим верствам населення);

координує діяльність регіональних центрів соціальних служб;

організовує та координує підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

забезпечує інформування населення про соціальні послуги, їх зміст, порядок надання;

готує методичні рекомендації для здійснення контролю за дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг

Розглядає документи з грифом «Для службового користування», звернення та запити громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, депутатських звернень і запитів, виконує доручення Кабінету Міністрів України, керівництва Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу

Організовує, координує та контролює діяльність територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу, організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування

Надає територіальним органам Нацсоцслужби методичну і практичну допомогу щодо організації роботи, що належить до компетенції відділу та Департаменту, проводить перевірку виконання такої роботи

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 330,00 грн

(класифікаційний код посади 7-VІ-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або до фактичного виходу її на роботу.


Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 01 травня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у ïx професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux