• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду головного спеціаліста відділу методичного супроводу державного контролю за наданням соціальної підтримки Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення (посада 2)
опубліковано 08 квітня 2024 року о 19:48

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головного спеціаліста відділу методичного супроводу державного контролю за наданням соціальної підтримки Департаменту державного контролю у сфері соціального захисту населення


Загальні умови

Посадові обов’язки

Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Методичний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.

Забезпечення методичного супроводу під час проведення планових і позапланових заходів державного контролю з питань, що належать до повноважень відділу, територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, щодо правильності надання соціальної підтримки.

Забезпечення методичного супроводу під час реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з питань:

соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби.

забезпечення проведення методичного супроводу під час інформаційно-роз’яснювальної роботи та консультацій з питань застосування законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю.

методичний супровід під час проведення координаційно-аналітичної роботи, пов’язаної з діяльністю реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю.

забезпечення методичного супроводу під час організації роботи з визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

забезпечення методичного супроводу під час організації роботи з виплати передбаченої законодавством компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

здійснення аналізу стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій.

забезпечення методичного супроводу з питань здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (в межах повноважень, визначених законом) за результатом аналізу забезпечення житлом осіб з інвалідністю по зору та слуху; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів надає методичні рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо покращення їх соціальної підтримки.

здійснення методичного супроводу заходів контролю, спрямованих на дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (різні види державної допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету).

Забезпечення методичного супроводу під час проведення позапланових перевірок у разі надходження інформації про можливі порушення порядку та строків надання адміністративних послуг соціального характеру зокрема з використанням інформаційних систем єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також на її базі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і пенсійного забезпечення з використанням електронної соціальної картки; централізованого банку даних з проблем інвалідності, а також інші програмні ресурси.

Забезпечення розгляду документів з грифом «Для службового користування», звернення та запити громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, депутатських звернень та запитів, виконує доручення Кабінету Міністрів України, керівництва Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу.

Забезпечення методичного супроводу під час використання результатів верифікації достовірності інформації, поданої фізичними особами для призначення соціальної підтримки, перевірки достовірності інформації про отримувачів соціальної підтримки та правильність нарахування допомоги з урахуванням ступеня ризику наявності порушень.

Здійснення методичного супроводу щодо організації, координації та контролю за діяльністю територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу, організації їх взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування; Надання методичної допомоги територіальним органам Нацсоцслужби щодо організації роботи, що належить до компетенції відділу, проводить перевірку виконання такої роботи. Забезпечення проведення моніторингу та аналізу порушень законодавства щодо надання соціальної допомоги.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності Департаменту та територіальних органів Нацсоцслужби з питань, що належать до компетенції відділу.

Виконання інших доручень керівництва.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 23 464,00 грн

(класифікаційний код посади 7-VII-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 11 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Самоорганізація та самостійність в роботі

уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

здатність до самомотивації (самоуправління);

вміння самостійно приймати рішення i виконувати завдання у процесі професійної діяльності

2.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Якісне виконання

поставлених

завдань

чітке i точне формулювання мети, цілей i завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання i його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та

взаємодія

 

вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»;

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux