• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Нацсоцслужба шукає у свою команду директора Департаменту державного контролю за дотриманням прав дітей
опубліковано 05 квітня 2024 року о 17:26

Добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії  «Б» − директора Департаменту державного контролю за дотриманням прав дітей 


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво діяльністю Департаменту, організовує, спрямовує і контролює його роботу з урахуванням Положення, рішень нарад та інших організаційно-розпорядчих документів, а також доручень керівництва Нацсоцслужби; визначає основні напрями, характер роботи Департаменту відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням, і координує його діяльність; розподіляє функціональні обов’язки між керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту; організовує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших нормативно-правових актів. Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів з питань реалізації державної політики у сфері сім’ї у межах визначених повноважень. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, та в установленому порядку подає їх Міністру соціальної політики.

Організовує самостійно або разом з іншими підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву Нацсоцслужби. Надає пропозиції до бюджетного запиту Нацсоцслужби на плановий рік та середньострокову перспективу в межах повноважень Департаменту. Надає пропозиції до паспорта бюджетної програми Нацсоцслужби, вносить зміни та доповнення до нього, звітує щодо виконання показників паспорта за програмою «Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей» в межах повноважень Департаменту. Надає аналітичні звіти за результатами проведених перевірок з питань дотримання прав дітей та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби.

Забезпечує координацію та методологічний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дотримання вимог законодавства під час встановлення опіки чи піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей, проводить роботу із соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу.

Координує забезпечення проведення планових і позапланових перевірок з питань дотримання прав дітей територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; погоджує для затвердження щорічні плани проведення перевірок територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань дотримання прав дітей, усунення порушень, виявлених під час перевірок; забезпечує збір, узагальнення статистичної звітності щодо дотримання прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей з інвалідністю.

Забезпечує координацію реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, інших міжнародних документів, ратифікованих Україною; забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих згідно з умовами Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 року.

Забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності організацій/установ, що проводять роботу з виїзду груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок; надає згоду на виїзд груп, до складу яких входять діти з різних регіонів України, в тому числі з районів проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; організовує координацію в межах повноважень, передбачених законом, проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організовує надання їм відповідну методичну допомогу; забезпечує здійснення методичного забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координацію взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, з питань захисту прав дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності, опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей, організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Координує визначення в межах повноважень потребу у проведенні аналізу забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; забезпечує проведення в межах повноважень аналіз матеріального становища сімей, оцінці ефективності їх соціальної підтримки;

Організовує взаємодіє з компетентними органами іноземних держав відповідно інших міжнародних договорів України у сфері захисту прав дитини в межах визначених повноважень, з дипломатичними, консульськими установами України з питань захисту прав дітей на території відповідних держав перебування, координує сприяння в межах повноважень поверненню в Україну дітей – громадян України за наявності підстав, встановлених законодавством, здійснює координацію обліку дітей, які перебувають за кордоном без супроводу батьків або призначених компетентними органами України або уповноважених батьками дітей законних представників, аналіз, узагальнення інформації про них.

Організовує забезпечення здійснення контролю за дотриманням прав дітей у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, у спеціальних установах для дітей відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, інших закладах соціального захисту дітей; у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатних вихователів.

Забезпечує в межах своєї компетенції здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності Нацсоцслужби та її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 32 337,00 грн

(класифікаційний код посади 7-ІV-1.3).


Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.


Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Сектору управління персоналом:


1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).


Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.


Інформація приймається на електронну адресу
Сектору управління персоналом personal@nssu.gov.ua

до 09 квітня 2024 року до 12:00

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата i час початку проведення тестування кандидатів. Місце a6o спосіб проведення тестування. Місце a6o спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каліцун Надія Іванівна

тел.: 289-55-91

електронна пошта: personal@nssu.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою


Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Стратегічне управління

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін;

оцінка ефективності на корегування планів

3.

Ефективність

координації з

іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані i впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux